23 35 21 20 // 26 12 46 32
ftbyg@ftbyg.dk

​Kompetencer hos Fischer-Thorup Byg

Hvad kan vi?

Som vort slogan lyder, så leverer vi ’en samlet løsning’. Dette vil sige, at vi tilbyder jer som kunder den totale enterprise, da vi kan udføre alle typer opgaver inden for byggebranchen, og vi henter selv malere, elektrikere og vvs’ere ind. Det giver den fordel, at vi kender hinandens arbejdsrytmer, og der opstår hermed ingen misforståelser eller fejl. Men hvis I ønsker at bruge andre samarbejdspartnere, kan vi selvfølgelig også arbejde sammen med disse, da vi også udfører enkeltopgaver inden for murer-eller tømrerfaget.

Professionel arbejdsproces

Vi tilbyder en professionel arbejdsproces fra start til slut. Fra den første samtale til evalueringen af den færdige opgave. Vi tager os tid til at lytte til jeres individuelle behov, og vi sørger for løbende at kommunikere med jer og hermed skabe tryghed. Det er os magtpåliggende, at en opgave hellere udføres fornuftigt end for hurtigt, så at sige. Og når opgaven er udført, laver vi en gennemgang for at sikre os fuld tilfredshed. Skulle der være nogle fejl eller mangler, retter vi naturligvis op på disse. Vi ønsker, at I som kunder får en helt igennem positiv oplevelse, og vi gør således altid vores bedste for at imødekomme jeres forventninger og krav.

​Vi er en virksomhed med en flad struktur og med stor tillid til vores ansatte. Derfor lader vi dem også selv tage dialogen med jer på byggepladsen. For vi stoler på, at vores folk træffer de rigtige beslutninger i samarbejde med jer. På den facon spildes der ikke arbejdstid på at skulle vente på beslutninger fra ’foroven’, hvis vi ikke selv er til stede.

Tømrerarbejde
Vi arbejder med ting såsom:
  • Murerarbejde
  • Tømrerarbejde
  • Totaltentreprise
  • Sommerhuse
  • Mure / kloak – tømrer håndværk
  • Tagrenovering
  • Belægnings projekter
  • Nybyg
  • Tilbyg
  • Renovering
Kontakt os